Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Budowa mostu na rzece Świerczówka w miejscowości Świerczów
Zdjęcie główne

BUDOWA ODCINKA DORGI WOJEWÓDZKIEJ NR 875 MIELEC – LEŻAJSK WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM NA RZECE ŚWIERCZÓWKA I PRZEBUDOWĄ URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ , ODCINEK M. ŚWIERCZÓW W KM 23 + 300 – 23+800Galeria zdjęć