Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Budowa przepustów pod koroną drogi w miejscowości Przeworsk
Zdjęcie główne

Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Granica województwa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska.

Wykonanie przepustów P1,P2 pod koroną drogiGaleria zdjęć