Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Most Jodłowa
Zdjęcie główne

"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-Jodłowa-Ryglice wraz z budową mostu na rzece Jodłówka w miejscowości Jodłowa"

 

Roboty wykonano w okresie od 25.08.2015r. do 30.11.2015r.

 

Zakres wykonanych robót budowlanych:

 

  • fundament palowy - pale CFA średnicy 800mm o długości łącznej 117,5m;
  • most stały, żelbetowy o konstrukcji ramowej, jednoprzęsłowej o parametrach:

- długość całkowita ze skrzydełkami - 19,00m;
- szerokość całkowita - 9,48m;
- klasa obciążenia - klasa B tj. 40Ton wg PN-85/S-10030;

  • długość rozbudowanej drogi powiatowej klasy Z - 50,00m;
  • długość umocnienia koryta cieku w formie ciężkiego narzutu kamiennego w dnie i opasek brzegowych z koszy siatkowo kamiennych - 27,50m;


Wartość robót brutto: 930 412,30 złGaleria zdjęć
Rozbiórka starego mostu
Palowanie
Betonowanie płyty
Przyczółek