Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Obwodnica Mielca
Zdjęcie główne

"Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędna, infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap III"

 

Data rozpoczęcia robót: 18.01.2013 r. Data zakończenia robót: 30.06.2015 r.

 

Zakres prac obejmował:

 

 1. Wymagania ogólne - 2 403 343,30 zł brutto
 2. Roboty drogowe - 60 956 345,14 zł brutto
 3. Budowa wiaduktu drogowego W-2 nad linią kolejową - 10 080 026,46 zł brutto
 4. Budowa mostu MP-9 nad Rowem Potok - 5 170 451,78 zł brutto
 5. Przebudowa sieci energetycznej i budowa oświetlenia ulicznego - 1 311 149,74 zł brutto
 6. Przebudowa sieci teletechnicznych - 217 341,00 zł brutto
 7. Przebudowa sieci wodociągowej - 403 836,06 zł brutto
 8. Budowa kanalizacji deszczowej - 2 245 503,26 zł brutto
 9. Przebudowa kanalizacji sanitarnej - 124 217,58 zł brutto
 10. Przebudowa sieci gazowej - 211 822,38 zł brutto

  Końcowa wartość robót: - 83 124 036,70 zł brutto
 

Budowa Wiaduktu W-2 w ciągu obwodnicy Mielca (droga wojewódzka nr 985):


 • Wiadukt o konstrukcji zespolonej, czteroprzęsłowy, ciągły, składający się z dwóch rozdzielonych obiektów,
 • Długość całkowita 91,20m, rozpiętości teoretyczne przęseł 20,0m+25,0m+25,0m+20,0m,
 • Szerokości użytkowe:

¨       2 x (1,50+8,00+0,50),

¨       szerokość całkowita 2x 11,16m+ 0,34m,

 • Posadowienie na palach wierconych przemieszczeniowych o średnicy 500mm – 254szt. pali o długościach 6,40 – 8,40m,
 • Podpory słupowe o wysokości 7,50m – 9,0m,
 • Ustrój nośny – konstrukcja zespolona, uciąglona nad podporami za pomocą żelbetowych poprzecznic,
 • klasa obciążenia – klasa A wg PN/85/S-10030 i STANAG 2021 klasy 150;
 • Przeszkody: droga wojewódzka nr 985 (stary przebieg), linia kolejowa Łódź Kaliska – Dębica, droga serwisowa, kąt skrzyżowania z przeszkodami 90°

- Wartość zadania: 9 882 212,32zł brutto ,

- Czas realizacji: kwiecień 2013 – czerwiec 2015.

 

 

Budowa mostu i przejścia dla zwierząt MP-9 w ciągu obwodnicy Mielca (droga wojewódzka nr 985):


 • Most o konstrukcji monolitycznej żelbetowej, o schemacie statycznym ramy jednonawowej
 • Długość całkowita 35,77 m
 • Szerokości użytkowe:

¨       droga główna klasy G - jezdnia  2 x (3,5+0,5) m;

¨       drogi serwisowe klasy D - jezdnia  lewa 5,0m, jezdnia prawa 5,0m;

¨       Szerokość całkowita 23,86m,

 • Posadowienie na palach wierconych przemieszczeniowych o średnicy 500mm – 312szt. pali o długościach 6,40 – 8,40m,
 • Podpory masywne żelbetowe o szerokości 23,40m,
 • Ustrój nośny – płyta żelbetowa monolityczna o zmiennej grubości 60-90cm

- Wartość zadania: 5 044 307,86zł brutto

- Czas realizacji: lipiec 2013 – czerwiec 2015Galeria zdjęć
Most
Most
Most
Wiadukt
Wiadukt
Wiadukt
Wiadukt
Wiadukt