Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Ropie w m.Biecz
Zdjęcie główne

Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Ropie w m.Biecz