Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Odbudowa mostu (droga powiatowa nr 1299)
Zdjęcie główne

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1299
Zawada – Stasiówka w km 1+274 wraz z dojazdami
  - usuwanie skutków powodziGaleria zdjęć