Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, stabilizacja osuwisk, fundamenty palowe, mikropale, wbijanie grodzic, .
Odbudowa mostu (droga powiatowa nr 1299)
Zdjęcie główne

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1299
Zawada – Stasiówka w km 1+274 wraz z dojazdami
  - usuwanie skutków powodziGaleria zdjęć