Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Osuwisko Majscowa
Zdjęcie główne

„Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 2506R Majscowa -

do drogi Nr 1851R m. Majscowa".

 

Roboty wykonano w terminie 26.05.2014 r. do 12.11.2014 r.

 

Zakres robót obejmował:

 • Wykonanie mikropali wierconych o średnicy 300 mm, długości 9 m w ilości 67 szt. zbrojonych dwuteownikiem stalowym HEB 180. Beton C25/30. Długość łączna: 603 mb.
 • Wykonanie mikropali wierconych o średnicy 300 mm, długości 15 m w ilości 66 szt. zbrojonych dwuteownikiem stalowym HEB 180. Beton C25/30. Długość łączna: 990 mb.
 • Wykonanie żelbetowych oczepów zwieńczających mikropale z betonu C25/30. Ilość: 97 m3.
 • Wykonanie umocnienia koszami siatkowo-kamiennym i w ilości 255 m3.
 • Wykonanie drenażu francuskiego z rury karbowanej średnicy 113 mm. Długość drenażu: 97 mb.
 • Wykonanie umocnienia skarp gwoździami gruntowymi o nośności 150 kN w systemie samowiercącym oraz systemową siatką zabezpieczającą. Długość gwoździ gruntowych 8 m i 10 m. Łącznie: 2600 mb.
 • Wykonanie rowów odwadniających skarpę wraz z żelbetowymi gurtami. Długość rowów: 85 mb.
 • Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego elementami prefabrykowanymi o długości 210 mb.
 • Wykonanie szczelnego rurociągu fi 200 mm odprowadzającego wody z drenażu o długości 50 mb.
 • Wykonanie przebudowy i przełożenia gazociągu średniego ciśnienia średnicy 180 mm o długości 77 mb.
 • Wykonanie odbudowy drogi na odcinku 263 mb.

Wartość zadania netto: 1 540 616,39 zł

Wartość zadania brutto: 1 894 958,16 złGaleria zdjęć