Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Osuwisko w m. Sanok przy ul. Szopena
Zdjęcie główne

"Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ulicy Szopena na dz. o nr ewid. 89/1" KDO18-17-011-WR3"

 

Roboty wykonano terminowo w okresie od 14.05.2014r. do 14.11.20014r.

 

W ramach realizacji stabilizacji osuwiska wykonano:

 • kanalizacje deszczową
 • kanał z rur PCV o śr. 315mm- 102mb
 • kanał z rur PCV o śr. 125mm- 37mb
 • studnie rewizyjne śr. 1250mm- 6szt.
 • drenaże francuskie- 332mb
 • wymianę ogrodzeń-534mb
 • konstrukcje oporową z grodzie stalowych- 1583m2
 • oczepy żelbetowe- 294m3
 • mikropale/kotwy gruntowe iniekcyjne-1778mb
 • podbudowę nawierzchni
 • nawierzchnie jezdni z BA- 1630m2


  Funkcję kierownika budowy pełnił inż. Józef Siry.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 2 487 720,29 zł bruttoGaleria zdjęć