Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Przebudowa mostu na rzece Gogołówka w m. Januszkowice
Zdjęcie główne

Przebudowa mostu na rzece Gogołówka w m. Januszkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1323R Frysztak - Klecie wraz z dojazdamiGaleria zdjęć