Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Przebudowa mostu na rzece Tuszymka w miejscowości Zdżary
Zdjęcie główne

Przebudowa mostu na rzece Tuszymka w miejscowości Zdżary w ciągu drogi powiatowej Nr 1328 R Ocieka - Kamionka - faktura końcowaGaleria zdjęć