Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Przebudowa mostu na rzece Wisłok
Zdjęcie główne

Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1967R
Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z przebudową dojazdów w m. Krościenko