Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, stabilizacja osuwisk, fundamenty palowe, mikropale, wbijanie grodzic, .
Przebudowa mostu na rzece Wisłok
Zdjęcie główne

Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1967R
Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z przebudową dojazdów w m. Krościenko