Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Przebudowa mostu w miejscowości Dęborzyn
Zdjęcie główne

Przebudowa mostu w miejscowości Dęborzyn w ciągu drogi powiatowej nr 1310R Bielowy - Jodłowa w km 2+039 wraz z dojazdamiGaleria zdjęć