Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, stabilizacja osuwisk, fundamenty palowe, mikropale, wbijanie grodzic, .
Przebudowa zabytkowego mostu nad potokiem Iwonickim
Zdjęcie główne

Przebudowa zabytkowego mostu nad potokiem Iwonickim w ciągu drogi powiatowej nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz w m. Iwonicz wraz z pracami konserwatorskimi i budową kładki dla pieszychGaleria zdjęć