Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Przebudowa zabytkowego mostu nad potokiem Iwonickim
Zdjęcie główne

Przebudowa zabytkowego mostu nad potokiem Iwonickim w ciągu drogi powiatowej nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz w m. Iwonicz wraz z pracami konserwatorskimi i budową kładki dla pieszychGaleria zdjęć