Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Stabilizacja osuwiska (droga powiatowa nr 2001)
Zdjęcie główne

Stabilizacja osuwiska w km 6+050 drogi powiatowej nr 2001R
Rogi - Lubatowa w m. Lubatowa na terenie gminy Iwonicz ZdrójPliki do pobrania

referencje (312 KB)    > pobierz <


Galeria zdjęć