Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Stabilizacja osuwiska w miejscowości Grybów
Zdjęcie główne

Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem ul. Chłodnej w km 0+310 - 0+710 i ul. Leszczynowej w km 0+170 - 0+450 w GrybowieGaleria zdjęć