Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Stabilizacja osuwiska w miejscowości Wojkówka
Zdjęcie główne

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1924R Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Bratkówka - Odrzykoń w m. WojkówkaGaleria zdjęć