Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, stabilizacja osuwisk, fundamenty palowe, mikropale, wbijanie grodzic, .
Zabezpieczenie osuwiska (droga powiatowa nr 0309)
Zdjęcie główne

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 0309 Strzegocice - Słotowa w km 4+700 - 4+850 - ETAP IIGaleria zdjęć