Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, stabilizacja osuwisk, fundamenty palowe, mikropale, wbijanie grodzic, .
Zabezpieczenie osuwiska (droga powiatowa nr P1629)
Zdjęcie główne

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr P1629 R Widaczów - Świebodna w km 4+800 - 5+050 na terenie gminy Jawornik Polski w m. HuciskoPliki do pobrania

referencje (348 KB)    > pobierz <


Galeria zdjęć