skip to Main Content

REALIZACJE

Budowa kładki rowerowo pieszej podwieszonej przez rzekę Dunajec w m. Sromowce Niżne

Inwestor: UG Czorsztyn
Wartość robót: 624 451,64 €
Termin rozpoczęcia: 03.01.2006
Termin zakończenia: 15.08.2006

Przebudowa zabytkowego mostu nad potokiem Iwonickim w ciągu drogi powiatowej nr 1976R Krosno-Rogi-Iwonicz w km 12+424 w m. Iwonicz wraz z pracami konserwatorskimi i budową kładki dla pieszych

Inwestor: Powiat Krośnieński
Wartość robót: 1 772 565,61 PLN
Termin rozpoczęcia: 20.07.2011
Termin zakończenia: 30.11.2011

Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Inwestor: PZDW Rzeszów
Wartość robót: 83 124 036,70 PLN
Termin rozpoczęcia: 18.01.2013
Termin zakończenia: 30.06.2015

Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska – Rondo

Inwestor: Gmina Miasto Biłgoraj
Wartość robót: 41 498 000 PLN
Termin rozpoczęcia: 26.08.2014
Termin zakończenia: 27.11.2015

Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska
Most na rzece Czarna Łada

Inwestor: Gmina Miasto Biłgoraj
Wartość robót: 41 498 000 PLN
Termin rozpoczęcia: 26.08.2014
Termin zakończenia: 27.11.2015

Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska
Most na rzece Biała Łada

Inwestor: Gmina Miasto Biłgoraj
Wartość robót: 41 498 000 PLN
Termin rozpoczęcia: 26.08.2014
Termin zakończenia: 27.11.2015

Stabilizacja osuwiska w km 6+050 drogi powiatowej nr 2001R Rogi-Lubatowa w m. Lubatowa

Inwestor: Powiat Krośnieński
Wartość robót: 8 836 460 PLN
Termin rozpoczęcia: 29.08.2008
Termin zakończenia: 31.07.2009

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej na Grabówkę w m. Podgrodzie

Inwestor: Gmina Dębica
Wartość robót: 1 672 961,49 PLN
Termin rozpoczęcia: 30.08.2016
Termin zakończenia: 20.11.2016

Zabezpieczenie, remont i odbudowa drogi zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2267 w m. Haczów w km 0+000 do 0+248 uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010r. osuwiska – etap I

Inwestor: Gmina Haczów
Wartość robót: 1 489 879,78 PLN
Termin rozpoczęcia: 11.07.2014
Termin zakończenia: 15.12.2014

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej nr 68 w m. Gumniska

Inwestor: Gmina Dębica
Wartość robót: 890 392,67 PLN
Termin rozpoczęcia: 21.06.2016
Termin zakończenia: 15.10.2016

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1629R Pstrągowa – Strzyżów w km 0+016 wraz z dojazdami i przebudową skrzyżowania w obrębie przebudowywanego mostu z drogą powiatową nr 1915R Pstrągowa – Nowa Wieś w km 7+425 – 7+785

Inwestor: Powiat Strzyżowski
Wartość robót: 1 196 830,58 PLN
Termin rozpoczęcia: 08.04.2016
Termin zakończenia: 31.08.2016

Budowa mostu stałego przez rzekę Nil w miejscowości Kolbuszowa w ramach zadania p.n.: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk

Inwestor: PZDW Rzeszów
Wartość robót wykonanych przez REMOST: 3 614 657,38 PLN
Termin rozpoczęcia: 01.07.2010
Termin zakończenia: 01.10.2011

Stabilizacja osuwiska w km 6+050 drogi powiatowej nr 2001R Rogi-Lubatowa w m. Lubatowa

Inwestor: Powiat Krośnieński
Wartość robót: 8 836 460 PLN
Termin rozpoczęcia: 29.08.2008
Termin zakończenia: 31.07.2009

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej na Grabówkę w m. Podgrodzie

Inwestor: Gmina Dębica
Wartość robót: 1 672 961,49 PLN
Termin rozpoczęcia: 30.08.2016
Termin zakończenia: 20.11.2016

Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów

Inwestor: ZDW Kraków
Wartość robót: 4 395 252,83 PLN
Termin rozpoczęcia: 02.05.2011
Termin zakończenia: 26.09.2013

Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 115170R w m. Łączki Jagielońskie w km 1+150-1+250

Inwestor: Gmina Wojaszówka
Wartość robót: 1 546 985,71 PLN
Termin rozpoczęcia: 23.05.2016
Termin zakończenia: 25.11.2015

Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1927 Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów

Inwestor: Powiat Strzyżowski
Wartość robót: 4 070 801,84 PLN
Termin rozpoczęcia: 11.12.2009
Termin zakończenia: 15.10.2010

Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1967R Korczyna-Krościenko Wyżne wraz z przebudową dojazdów w m. Korścienko Wyżne

Inwestor: Powiat Krośnieński
Wartość robót: 1 959 359,91 PLN
Termin rozpoczęcia: 03.08.2009
Termin zakończenia: 15.12.2009

Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej nr 1342R Sędziszów Młp.-Zagorzyce-Wielopole Skrz. w m. Wielopole Skrz. w km 17+992 wraz z dojazdami

Inwestor: Powiat Ropczycko-Sędziszowski
Wartość robót: 772 509,96 PLN
Termin rozpoczęcia: 02.07.2014
Termin zakończenia: 31.10.2014

Przebudowa mostu na potoku Brzezinka w ciągu drogi powiatowej nr 1296R Dębica – Wielopole Skrzyńskie w km 2+125

Inwestor: Powiat Ropczycko-Sędziszowski
Wartość robót: 1 171 820,51 PLN
Termin rozpoczęcia: 04.08.2016
Termin zakończenia: 15.12.2017

Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra na odcinku od km 7+771,58 do km 7+893,61 w m. Międzybrodzie

Inwestor: Powiat Sanocki
Wartość robót: 518 376 PLN
Termin rozpoczęcia: 05.05.2011
Termin zakończenia: 14.10.2011

Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej 2036R Brzozów – Wara w m. Przysietnica

Inwestor: Powiat Brzozowski
Wartość robót: 8 709 786,43 PLN
Termin rozpoczęcia: 27.07.2011
Termin zakończenia: 30.08.2012

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w km 34+550-34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550-34+850 w m. Wielopole Skrzyńskie

Inwestor: PZDW Rzeszów
Wartość robót: 5 869 199,68 PLN
Termin rozpoczęcia: 19.11.2014
Termin zakończenia: 30.09.2015

Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi pow. nr 2506R Majscowa – do drogi Nr 1851R m. Majscowa

Inwestor: Powiat Jasielski
Wartość robót: 1 894 958,16 PLN
Termin rozpoczęcia: 26.05.2014
Termin zakończenia: 12.11.2014

Budowa mostu stałego przez rzekę Mleczka w ramach zadania pn.Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz realizację inwestycji pn. Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – granica województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Strarzeńska

Inwestor: PZDW Rzeszów
Wartość robót wykonanych przez REMOST: 518 376 PLN
Termin rozpoczęcia: 01.08.2012
Termin zakończenia: 01.05.2013

Odbudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi Glinik Sklep – Krzemienica w m. Glinik

Inwestor: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Wartość robót: 898 035,47 PLN
Termin rozpoczęcia: 17.06.2016
Termin zakończenia: 18.11.2016

Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina – Okonin w m. Okonin

Inwestor: Powiat Ropczycko-Sędziszowski
Wartość robót: 2 046 535,46 PLN
Termin rozpoczęcia: 01.08.2013
Termin zakończenia: 22.11.2013

Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej nr 1358R na ulicy Wyszyńskiego w Ropczycach

Inwestor: Powiat Ropczycko-Sędziszowski
Wartość robót: 1 797 503,13 PLN
Termin rozpoczęcia: 04.07.2011
Termin zakończenia: 15.12.2011

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczwgo
zabezpieczenia osuwiska wraz z pracami
zabezpieczającymi osuwisko w miejscowości Bielowy

Inwestor: Gmina Pilzno
Wartość robót: 1 398 465,69 PLN
Termin rozpoczęcia: 08.03.2016
Termin zakończenia: 31.08.2017

Odbudowa odcinka drogi powiatowej w ramach zadania p.n.: Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów- etap I i II

Inwestor: Powiat Strzyżowski
Wartość robót: 6 670 034,16 PLN
Termin rozpoczęcia: 21.09.2010
Termin zakończenia: 11.09.2011