skip to Main Content

OFERTA

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Wykonujemy:

 • budowy, modernizacje oraz remonty obiektów mostowych tj. mosty, przepusty, wiadukty, kładki
 • zabezpieczenia skarp oraz osuwisk
 • roboty fundamentowe ze szczególnym uwzględnieniem fundamentów głębokich w tym pale wiercone, wbijane, pogrążane wibratorami, CFA, kolumny żwirowe, mikropale
 • zabezpieczenia głębokich wykopów – ścianki szczelne, ścianki berlińskie, palisady, kotwy gruntowe
 • roboty związane z posadowieniem obiektów w trudnych warunkach gruntowych
 • usługi sprzętem budowlanym
 • doradztwo techniczne, nadzór oraz projektowanie

BUDOWNICTWO KUBATOROWE

 •  budownictwo przemysłowo – usługowe
 • budownictwo mieszkalno – usługowe

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURY

 • budowa wodociągów
 • budowa kanalizacji metodą tradycyjną i za pomocą odwiertów