skip to Main Content

OFERTA

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Wykonujemy:

  • budowy, modernizacje oraz remonty obiektów mostowych tj. mosty, przepusty, wiadukty, kładki
  • zabezpieczenia skarp oraz osuwisk
  • roboty fundamentowe ze szczególnym uwzględnieniem fundamentów głębokich w tym pale wiercone, wbijane, pogrążane wibratorami, CFA, kolumny żwirowe, mikropale
  • zabezpieczenia głębokich wykopów – ścianki szczelne, ścianki berlińskie, palisady, kotwy gruntowe
  • roboty związane z posadowieniem obiektów w trudnych warunkach gruntowych
  • usługi sprzętem budowlanym
  • doradztwo techniczne, nadzór oraz projektowanie