Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
kontakt

REMOST Sp z o.o.

ul.Przemysłowa 10
39-200 Dębica
NIP 872-240-85-13


Właściciel : inż. Józef Siry

 

 

Kierownik ds. organizacyjnych : Grzegorz Siry
grzegorz.siry@remost.pl
 

 

Kierownik ds. budów: Paweł Krawczyk
pawel.krawczyk@remost.pl
 

 

Kierownik robót: Gracjan Rawski
gracjan.rawski@remost.pl
  

 

Kierownik robót: Marcin Waloszek
marcin.waloszek@remost.pl

 

Kierownik robót: Wojciech Smajdor
wojciech.smajdor@remost.pl

 

Kierownik robót: Ryszard Witek

ryszard.witek@remost.pl

 

Kierownik robót: Marcin Wątróbski
marcin.watrobski@remost.pl

 

Kierownik robót: Krzysztof Jajko
krzysztof.jajko@remost.pl

 

Kierownik robót: Dominik Gwóźdź
dominik.gwozdz@remost.pl

 

Kierownik robót: Joanna Waloszek
joanna.waloszek@remost.pl

 

Kierownik bazy sprzętowej: Grzegorz Nicoś
grzegorz.nicos@remost.pl

 

Kierownik laboratorium zakładowego: Karolina Nicoś
karolina.nicos@remost.pl

 

 

 


Biuro, baza:
tel. : 14 681 22 85
Fax : 14 681 37 41
39-200 Dębica ul.Przemysłowa 10
biuro@remost.plFORMULARZ KONTAKTOWY

Wyślij