Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
Nasze realizacje
Zadanie Inwestor Termin realizacji Zdjęcie
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-Jodłowa-Ryglice wraz z budową mostu na rzece Jodłówka w miejscowości Jodłowa Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 2015-11-30
Fotka
Budowa Obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska Gmina Miasto Biłgoraj 2015-11-30
Fotka
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550-34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550-34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 2015-09-30
Fotka
Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędna, infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap III Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 2015-06-30
Fotka
Zabezpieczenie, remont i odbudowa drogi zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2267 w m. Haczów w km 0+000 do 0+248 uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska Gmina Haczów 2014-12-15
Fotka
Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ulicy Szopena na dz. o nr ewid. 89/1 Powiat Sanocki 2014-11-14
Fotka
Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 2506R Majscowa - do drogi Nr 1851R m. Majscowa Powiat Jasielski 2014-11-12
Fotka
Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w m. Okonin Powiat Ropczycko - Sędziszowski 2013-11-22
Fotka
Budowa mostu w miejscowości Przeworsk Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 2013-07-10
Fotka
Budowa Wiaduktu drogowego WD-1 w miejscowości Przeworsk Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 2013-07-10
Fotka
Budowa przepustów pod koroną drogi w miejscowości Przeworsk Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 2013-06-12
Fotka
Przebudowa mostu na rzece Gogołówka w m. Januszkowice Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 2012-11-26
Fotka
Stabilizacja osuwiska w miejscowości Grybów Miasto Grybów 2012-11-23
Fotka
Przebudowa mostu na rzece Tuszymka w miejscowości Zdżary Powiat Ropczycko-Sędziszowski 2012-11-19
Fotka
Przebudowa zabytkowego mostu nad potokiem Iwonickim Powiat Krośnieński 2011-12-14
Fotka
Budowa mostu na rzece Nil w miejscowości Kolbuszowa Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 2011-11-30
Fotka
Przebudowa mostu w miejscowości Dęborzyn Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 2011-10-31
Fotka
Budowa mostu na rzece Świerczówka w miejscowości Świerczów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 2011-09-29
Fotka
Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Ropie w m.Biecz Gmina Biecz 2011-09-06
Fotka
Stabilizacja osuwiska w miejscowości Wojkówka Powiat Krośnieński 2010-11-22
Fotka
Przebudowa mostu na rzece Wisłok w miescowości Dobrzechów Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. 2010-10-25
Fotka
Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1299 Zawada – Stasiówka w km 1+274 wraz z dojazdami – usuwanie skutków powodzi Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 2009-12-31
Fotka
Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne wraz z przebudową dojazdów w m. Krościenko Powiat Krośnieński 2009-11-30
Fotka
Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 Pilzno – Róża – remont mostu w Czarnej Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 2009-09-30
Fotka
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 0309 Strzegocice – Słotowa w km 4+700 – 4+850 – ETAP II Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 2009-08-31
Fotka
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306 Pilzno – Szynwałd wraz z przebudową obiektów Inżynierskich i infrastruktury technicznej Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 2009-04-30
Fotka
Stabilizacja osuwiska w km 6+050 drogi powiatowej nr 2001R Rogi – Lubatowa w m. Lubatowa na terenie gminy Iwonicz Zdrój Starostwo Powiatowe w Krośnie 2009-09-30
Fotka
Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w miejscowości Berest gmina Krynica Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 Krynica Zdrój - Zborowice Urząd Miejski w Krynicy Zdroju 2008-12-31
Fotka
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 0309 Strzegocice - Słotowa w km 4+700 – 4+850 – ETAP I Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 2008-11-30
Fotka
Przebudowa mostu na rzece Tuszymka w m. Kamionka wraz z dojazdami Powiat Ropczycko - Sędziszowski 2008-10-30
Fotka
Zabezpieczenie korpusu drogowego drogi wojewódzkiej nr 835 Majdan Sieniawski – Grabownica Starzeńska w km 166+830 – 166+980 w m. Manasterz Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 2008-06-30
Fotka
Zabezpieczenie osuwiska oraz korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr P1627 R Jawornik Polski - Jawornik Przedmieście w km 1+00 - 1+100 na terenie gminy Jawornik Polski Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku 2007-12-31
Fotka
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr P1629 R Widaczów - Świebodna w km 4+800 - 5+050 na terenie gminy Jawornik Polski w m. Hucisko Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku 2007-10-31
Fotka
Budowa mostu przez potok Budzisz w m. Zagorzyce w ciągu drogi gminnej wraz z przebudową dojazdów i robotami towarzyszącymi Gmina Sędziszów Małopolski 2007-11-30
Fotka
Przebudowa mostu na rzece Kacanka w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka w km 9+306 Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie 2007-10-31
Fotka
Zabezpieczenie skarpy w m. Jarosław palisadą z pali wykonanych metodą CFA INTEGRAL Rzeszów 2007-06-30
Fotka
Przebudowa mostu na potoku Budzisz w m. Zagorzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1341R Zagorzyce - Bystrzyca w km 0+021 Powiat Ropczycko - Sędziszowski 2007-05-31
Fotka
Budowa kładki rowerowo - pieszej podwieszonej przez rzeke Dunajec w m. Sromowce Niżne Gmina Czorsztyn 2006-08-31
Fotka
Budowa mostu z dojazdami na potoku Jodłówka w m. Jodłowa w km 24+802 drogi powiatowej nr 313 Jasło - Jodłowa - Ryglice Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 2006-11-30
Fotka
Ekrany akustyczne w ciągu drogi krajowej nr 4 - obwodnica Pilzna km 527+413 - 527+529 POLDiM Tarnów 2005-09-30
Fotka
Wiadukt drogowy w ciągu drogi obwodowej miasta Pilzna POLDiM Tarnów 2005-10-31
Fotka
Odbudowa mostu na rzece Wisłoka w m. Straszęcin Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 2002-11-30
Fotka