Ramka
W naszej ofercie: budowa mostów, remonty mostów, wzmocnienia mostów, przepustów, wiaduktów, Porwadzimy również: rozminowanie terenów i wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, nadzór saperski, rozminowanie terenu, oczyszczanie terenu z niewypałów.
budownictwo inżynieryjne
budownictwo inżynieryjne
Zdjęcie główne

Wykonujemy:


  • budowy, modernizacje oraz remonty obiektów mostowych tj. mosty, przepusty, wiadukty, kładki

  • zabezpieczenia skarp oraz osuwisk

  • roboty fundamentowe ze szczególnym uwzględnieniem fundamentów głębokich w tym pale wiercone, wbijane, pogrążane wibratorami, CFA, kolumny żwirowe, mikropale

  • zabezpieczenia głębokich wykopów – ścianki szczelne, ścianki berlińskie, palisady, kotwy gruntowe

  • roboty związane z posadowieniem obiektów w trudnych warunkach gruntowych

  • usługi sprzętem budowlanym

  • doradztwo techniczne, nadzór oraz projektowanieGaleria zdjęć